Tòa CT3 I Chung cư Eco Green City Nguyễn Xiển

 

 

Eco Green city - vị trí các tòa

 

Eco Green City _ mặt bằng điển hình tòa CT3

CT3 - Sheet - 01 - D

 

67436886_CT3 - Sheet - 02 - D

69305506_CT3 - Sheet - 03 - F

63085403_CT3 - Sheet - 04 - D

 

49908495_CT3 - Sheet - 05 - D

 

40467983_CT3 - Sheet - 06 - E

 

55154396_CT3 - Sheet - 07 - E

5675774_CT3 - Sheet - 08 - D

31470608_CT3 - Sheet - 09 - E

80358169_CT3 - Sheet - 10 - E

89374278_CT3 - Sheet - 11 - B

82784869_CT3 - Sheet - 12 - B

98571876_CT3 - Sheet - 13 - E

51318735_CT3 - Sheet - 14 - E

58985321_CT3 - Sheet - 15 - B

34900800_CT3 - Sheet - 16 - A

3442019_CT3 - Sheet - 17 - D